Danskurser/Bokning

Let's Fox med Karin och Åsa kan komma till er och ha kurser!

För mer information, kontakta oss:

Bokning@danshallenkarlskoga.se

© 2018 DANSHALLENKARLSKOGA.SE ALL RIGHTS RESERVED

Bokning 3

Tango+Fox

Bokning 2

Endast Tango

Bokning 1

Endast Fox