Let's Fox med Karin och Åsa kan komma till er och ha kurser!

För mer information, kontakta oss:

Bokning@danshallenkarlskoga.se

Bokning 3

Tango+Fox

Endast Tango

Bokning 2

Bokning 1

Endast Fox

© 2018 DANSHALLENKARLSKOGA.SE ALL RIGHTS RESERVED