Paranmälan Avancerad Fox med kizombainslag - Roni Saleh - 2-3 Okt. 2021