Paranmälan: Ronie Saleh - Avancerad Fox Kiz med nya variationer - 19/20 Juni. 2021