Paranmälan: Vecko kurser - Fox - Start: 1 September